Příprava podkladů pro standardní grafickou práci

Přečtením a akceptováním našich pracovních postupů, předejdete mnohým komplikacím při realizaci zakázek (nejen v našem FLUKE ateliéru). Jednou z podmínek spolupráce / realizace projektu u nás je dodržení následujících pravidel z vaší strany.

Texty: Dodat jako neformátovaný textový dokument. Žádné zbytečné vybarvování, podtrhávání, zvětšování velikosti fontu, rozdílné fonty či řezy fontu! (textové informace které nepříjdou obsahově do finálního dokumentu, tedy ty které jsou pouze jako doprovodné informace pro grafika, vyznačit barevně). Texty musí být ve finální podobě jak z obsahového tak gramatického hlediska. Data dodávat nejlépe ve formátech: Doc, Txt, Otf, apod.. Znaková sada musí být v kódováni UTF-8 (tedy standardní kódování které pravděpodobně máte nastaveno ve vašich aplikacích)

Tabulky: Dodat jako standardní tabulkový formát Xls, Ods. Vymazat z tabulek řádky a sloupce které nebudou ve finálním dokumentu! Tabulky dodat bez maker a dalších „naplavenin“.

Obrazový obsah (fotografie, ilustrace, atd…): dodat v co nejkvalitnější formě: malá komprese, větší bitová hloubka, dostatečný dynamický rozsah, dostatečná velikost. Kupříkladu zobrazení obrázku ve 100% velikosti na monitoru zcela zásadním způsobem NEODPOVÍDÁ možnosti jej použít ve stejné velikosti pro tisk! Pro standardní tisk (ofset, digitál) je jednoduché pravidlo jak zjistit maximální tiskovou velikost. Velikost obrázku, kterou máte nejčastěji udanou v pixelech (obrazových bodech) vydělte číslem 123, vyjde vám velikost obrázku použitelná v tisku v centimetrech (např. obrázek o velikosti 1500×1000 obrazových bodů lze použít v tisku pouze na velikost 12x8cm!). Formátů pro obrazový obsah je celá řada. Nezapouzdřené surové data z fotoaparátů a skenerů (Dng, Raw, Nef, Cr2, 3f,…). Inteligentní formáty které si umožňují nést vrstvy a jiné funkce (Psd, Tif,…). Standardní formáty (Jpg, Eps, Png24,…). Mnoho ostatních specifických formátů musí být předem konzultováno.

Loga, symboly, fonty, barevnost, atd…: pro tento účel má být dodán logomanuál, manuál korporátní identity a jeho přílohy ve VEKTOROVÝCH FORMÁTECH. Nejtypičtější formáty: Ai, a některé typy formátů Pdf a Eps, formát typu Cdr NEAKCEPTUJEME. Bez těchto podkladů se realizace zakázky výrazným způsobem komplikuje / prodražuje.

Grafický obsah (data co před vámi již nějaká reklamní agentura, či kreativec zpracovával): dodat pokud možno v nezapouzdřených formátech, Ai, Psd, Indd, Idml. Staré tiskové Pdf není vhodné na další zpracovávání a vytahování dat z něj pro jiné použití, tiskové Pdf je vhodné pro tiskárnu, nikoli jako zdrojová data pro grafika!

Podklady dodat dohodnutým způsobem.

Brief, tedy zadání projektu může být v obsahu emailu, pokud není moc dlouhý (více jak půl normostrany). Avšak obsah ať už textový, obrazový, či jiný musí být vždy jako příloha v e-mailu, nebo dodán přes FTP (přístupové údaje dodáme), či uploadovací server (wetransfer, ulozto, atd…). Velký pozor na skutečnost že někteří emailový klienti zmenšují fyzickou velikost obrázků!

Autorská práva: Na veškerý obsah musíte mít práva k jeho užití, je zcela nepřípustné použít okopírovaný, byť pozměněný, text, či nelegálně stažené fotografie z internetu. Neneseme žádnou odpovědnost za data, ke kterým nemáte práva k užití a přesto nám je předáte ke zpracování!

Pracujeme profesionálně, efektivně, originálně. Z toho důvodu se více než častěji dostáváme do situace, že podklady od klienta nejsou: kvalitní, dostatečná, včas, originální. V těchto situacích tvoříme podklady, po dohodě s klientem, sami. Je to však vždy „více práce“ na zakázce.

There are no comments published yet.

Napište koment