preklady

překlady

Překlady provádíme z českého jazyka do německého jazyka a naopak – cena je účtována za normostranu, či hodinově. Překlady jiných jazyků provádíme prostřednictvím 3 stran – cena je individuální.